Uživatelů
48
Ženy
32
Muži
15
Přihlášení
0

Podmínky - aseznamka.cz

› Podmínky

Všeobecné podmínky poskytování služeb Aseznamka.cz Registrace na seznamce zdarma. Do odvolání.

--------------------------------------------------------------------------------------------
Podmínky poskytování služeb aseznamka.cz - základní pojmy

Provozovatel nenese odpovědnost  za právní či jiné možné následky při seznámeni na serveru aseznamka.cz.1. Poskytovatelem je společnost Aseznamka., která provozuje server aseznamka.cz - osudová seznamka s platností od 19.3..2011.

2. Uživatelem se rozumí jakákoliv osoba starší 15-ti let, která používáním služeb serveru aseznamka.cz - osudová seznamka vyslovuje souhlas a respektuje tyto Všeobecné podmínky poskytování služeb. Na registraci na stránkách www.aseznamka.cz není právní nárok, provozovatel si vyhrazuje právo smazat bez náhrady uživatelský profil i bez udání důvodu. Pokud uživatel nesouhlasí s těmito provozními a obchodními podmínkami, není používání služeb serveru aseznamka.cz -  seznamka dovoleno.

3. Provozem serveru se rozumí poskytování inzertních služeb a služeb spojených na technických prostředcích poskytovatele.

4. Poskytovatel může bez náhrady ukončit vaše členství, smazat váš profil a jakýkoli obsah či údaj, který jste publikovali na seznamce aseznamka.cz. Poskytovatel vám může zakázat přístup a využívání tohoto webu a to z jakéhokoliv důvodu či bez udání důvodu, kdykoliv dle vlastního uvážení s předchozím či bez předchozího upozornění.
Provozní podmínky, práva a povinnosti poskytovatele, práva a povinnosti uživatele

1. Poskytovatel zajistí na základě souhlasu s těmito obchodními podmínkami pro uživatele:

    * nepřetržitý provoz této inzertní seznamovací služby
    * dohled nad vlastními technickými prostředky, včetně jejich servisu
    * uživatelskou podporu podle charakteru poskytované služby

2. Uživatel bere na vědomí, že seznamka andellasky.cz je určena výhradně osobám starším 15-ti let, že při zajišťování provozu služeb poskytovatelem může dojít k výpadku služeb poskytovaných na základě souhlasu s těmito obchodními podmínkami, případně ke ztrátě dat na používaném zařízení. Poskytovatel provádí pravidelné zálohování dat uživatelů, ale za případnou ztrátu dat nenese žádnou odpovědnost.

3. Uživatel bere na vědomí, že služby jsou poskytovány výhradně pro jeho potřebu, že nesmí používat více než jeden seznamovací profil a nesmí využívání těchto služeb umožnit třetím osobám bez písemného souhlasu poskytovatele. Uživatel odpovídá za škodu, kterou poskytovateli způsobí v důsledku jakéhokoliv neoprávněného užívání poskytnutých služeb.

4. Uživateli je zakázáno a poskytovatel je oprávněn okamžitě ukončit poskytování služeb dle souhlasu s těmito obchodními podmínkami, jestliže uživatel poruší zákaz a prostřednictvím poskytovatele bude:

    * publikovat informace v rámci služeb Aseznamka.cz - seznamka v rozporu s platnými zákony České republiky
    * konat s cílem poškodit nebo ovlivnit funkčnost služeb Aseznamka.cz - osudová seznamka
    * opakovaně porušovat podmínky definované poskytovatelem pro poskytování služeb Aseznamka.cz - seznamka
    * používat služby andellasky.cz - osudová seznamka ke komerčním účelům
    * uživatel může mít na seznamce Aseznamka.cz pouze 1 seznamovací profil, který musí být potvrzen emailem a aktivován z mobilního telefonu uživatele prostřednictvím SMS v hodnotě 99 Kč.ZVýhodnění uživatele  -TOP- cena sms 20Kč-,VIP - cena sms 30 Kč.  Pokud se uživatel pokusí založit nebo aktivovat více seznamovacích profilů, mohou být všechny jeho profily bez náhrady smazány. Nový profil smí být založen nebo aktivován pouze tehdy, pokud uživatel neměl na Aseznamka.cz dosud žádný jiný profil založený nebo pokud starý profil smazal. Uživatel nemá nárok na vrácení aktivačního poplatku také tehdy, pokud se pokusí aktivovat z 1 mobilního telefonu více profilů. Je zakázáno zakládat nebo potvrzovat seznamovací profil jiným osobám nebo umožnit jiným osobám neregistrovaným na Aseznamka.cz posílat vzkazy z profilu registrovaného uživatele nebo psát vzkazy jejich jménem.
    * je-li smazán profil uživatele, nemá takový uživatel nárok na vrácení aktivačního poplatku, poplatku za VIP členství, TOP .
    * uživateli, kterému byl smazán profil, již není povoleno založení dalšího profilu, a to ani tehdy, pokud jej aktivuje z jiného telefonního čísla. Pokud se takový uživatel v rozporu s uvedeným pravidlem pokusí znovu aktivovat nový profil, je jeho případná platba formou premium SMS považována za příspěvek na propagaci seznamky Aseznamka.cz, a to i tehdy, pokud je založení nového profilu provozovatelem odmítnuto.

5. V případě, že se uživatel dopustí jednání vyjmenovaného v předchozím odstavci (bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele), odpovídá za škodu, která poskytovateli v souvislosti s takovýmto porušením podmínek vznikla.

6. V případě, že se uživatel ke svému účtu déle jak jeden rok nepřihlásí, bude jeho účet automaticky smazán.

© 2011 aseznamka.cz | Webdesign by ORSi.

aseznamka.cz

Aseznamka osudová online seznamka pro muže a ženy z České republiky a zahraničí
seznamka, seznámení, fotoseznamka, štěstí, rande, láska, fotoseznamka, osudová seznamka, online seznamka, flirt, láska, vztah, on hledá ji, ona hledá jeho, příběhy